AADAMIGA
  • More Pics
  • Kids helping pick up their new school furniture
  • more pics
  • Dugsiga Ceelasha Biyaha—Aadamiga Academy
  • Program Details
  • LEARN ABOUT AADAMIGA
  • School videos

Aada Dugsiyada

Published November 21, 2013 at 4:29 pm - No Comments

Aadamiga Wuxi ka qaybgelaa Aada Dugsiyada. Caruurta Somaliyeed xaq beey u leeyihiin in ay wax Bartaan. Inshallah Allaah dadka wey ka qeeyb qaadanaayaan. IWEBIX Webdesign

Latest Articles

Latest Articles from the Blog

Aadamiga NGO